تماس با ما

این سایت با هدف اطلاع رسانی بهتر و جامع در مورد آلمان و زندگی در آلمان راه اندازی شده است. برای تماس با ما، شما میتوانید از فرم تماس زیر استفاده فرمایید.

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب هواپیما.