برچسب گذاری توسط: امتحان شهروندی

3

امتحان شهروندی (Einbürgerungstest)

امتحان شهروندی در آلمان Einbürgerungstest و یا Test “Leben in Deutschland نامیده می شود. قبولی دراین امتحان یکی از شرایط دریافت تابعیت آلمان است. این امتحان که اکثرا توسط مدارس عالی (Volkshochschule) برگزار می...

29

قوانین دریافت تابعیت آلمان

در این نوشته سعی بر آن داریم که تمامی قوانین مربوط به دریافت تابعیت و پاسپورت آلمانی را توضیح دهیم. این متن به دلیل سهولت در استفاده به بخش های زیر تقسیم شده: قوانین...