برچسب گذاری توسط: سیستم آموزشی آلمان

0

سیستم آموزشی آلمان (Schulsystem)

سیستم آموزشی آلمان (Schulsystem) ایالتی بوده و به همین دلیل بسیار پیچیده می باشد. تعیین سیستم آموزشی، محتویات آموزشی و طول دوره ی آن تماما بر عهده ی مسئولان ایالتها می باشد. در آلمان...