برچسب گذاری توسط: کالج

9

درخواست پذیرش در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

افرادی که قصد تحصیل در آلمان را دارند باید در درجه اول بدانند که آیا سوابق تحصیلی آنها در آلمان برای ورود به دانشگاه کافی می باشد. سایت DAAD  کار شما را آسان تر...