برچسب گذاری توسط: Aufenthaltserlaubnis

5

شرایط دریافت اقامت در آلمان

اگر شما میخواهید به آلمان مهاجرت کنید و یا هم اکنون در آلمان زندگی می کنید، برای شما قوانین مهاجرت بسیار مهم می باشد. چهارچوب قوانین اقامت آلمان بر اساس اینکه شما شهروند چه...