برچسب گذاری توسط: Einbürgerungstest

3

امتحان شهروندی (Einbürgerungstest)

امتحان شهروندی در آلمان Einbürgerungstest و یا Test “Leben in Deutschland نامیده می شود. قبولی دراین امتحان یکی از شرایط دریافت تابعیت آلمان است. این امتحان که اکثرا توسط مدارس عالی (Volkshochschule) برگزار می...